+421 948 288 894 info@ekonom-uctovnik.sk

Účtovníctvo

Správa jednoduchého aj podvojného účtovníctva s profesionálnou precíznosťou pre živnostníkov, obchodné spoločnosti, ale aj rozpočtové organizácie, občianske združenia a neziskové organizácie.

Účtovníctvo

Správa jednoduchého aj podvojného účtovníctva s profesionálnou precíznosťou

 • Vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve a predpisov
 • Evidencia majetku
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Účtovná závierka

Vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve a predpisov

 • Analýza aktuálneho účtovného systému
 • Reporting podľa požiadaviek zákazníka
 • Peňažný denník
 • Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Pokladničná kniha
 • Interné doklady
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Kniha jázd
 • Vypracovanie cestovných príkazov
 • Cestovné náhrady – výpočet a účtovanie
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daňové priznanie

Evidencia majetku

 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia krátkodobého majetku
 • Zaradenie majetku do odpisových skupín
 • Majetok na lízing
 • Odpisové plány
 • Daňové odpisy
 • Účtovné odpisy
 • Interné smernice

Účtovná závierka

 • Výkaz o prijmoch a výdavkoch
 • Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Daňové priznanie k dani z prijmov

Daň z pridanej hodnoty

 • Registrácia platitela – povinná, dobrovoľná
 • Evidencia DPH podľa zákona o DPH
 • Daňové priznanie k DPH
 • Kontrolný výkaz
 • Súhrnný výkaz
 • Elektronické podávanie daňových priznaní

KUPETA s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, alebo potrebujete poradiť s vašimi účtovnými a finančnými potrebami, sme tu pre vás! Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností a zabezpečíme, aby ste dostali všetky potrebné informácie a podporu:

KUPETA s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

IČO : 53 015 088
IČ DPH: SK2121219485
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo : 74443/L

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00

Pre predplatiteľov služby expres účtovník sme dostupný každý deň v čase od 06:00 do 22:00.

Certifikácie